Tiểu cảnh non bộ cực độc đáo. cao 48 dài 50. 0904279670.