Sapphire Việt Nam 2,52 cts tự nhiên 100% đã được giám định tại DOJILAB
Kích cỡ: 8,19 x 7,25 x 4,93 (mm)
Hình dạng và kiểu chế tác: hình Oval, kiểu hỗn hợp 
Màu sắc: Lam phớt lục
Độ trong: Trong suốt
Chế tác: tốt.