Gối ngọc xưa, độc lạ. rất nặng. Thời xưa vua chúa quan kai giàu mới xài gối ngọc. dài 23cm nặng hơn 1kg. Bao ngọc thiên nhiên ko xử lý. giá 3,9tr