Nhẫn nam Sapphire Phúc Lộc Thọ chuyển tone màu Yelow Honey sang Tricolor tuyệt đẹp và rất hiếm
From nhẫn đính Ngọc Lục Bảo tự nhiên cùng Diamond , ở ngoài đẹp hơn trong ảnh rất nhiều
Tổng thể : Lên tay sang trọng.... VIP
Trọng lượng : 3 chỉ 14kt
Size : 19.5mm
Giá : cell
Phone : 0931.76.3979