Gỗ hóa thạch đẹp giá cũng xinh
Chiều cao không tính đế 45cm, ngang 25 cm, dày 18 cm
Nặng 20 kg cả đế, 18 kg không tính đế.