Bát ngọc thiên nhiên, đính nhìu đá quý, bạc thật với tượng phật, làm thủ công, làm theo kiểu cổ của Nepal. Giá rẻ bất ngờ chỉ có 3.900.000đ.