Viên ruby Lục Yên, sao nhẹ, màu hồng có trọng lượng 16cts.