NHẪN MỸ HỢP KIM NẶNG 8 g 52 SIZE 19 GIÁ BÁN 1 TR 500