NHẪN NGOẠI BẠC NẶNG 44 g 35 SIZE 20 GIÁ BÁN 5 TRIỆU