NHẪN MỸ HỢP KIM NẶNG 16 g 97 SIZE 20 GIÁ BÁN 5 TRIỆU