Thích ○○○ 

Rồng ôm ngọc ruby thiên nhiên

Đăng lúc 08:43 09/01/2019 ○ Cập nhật lúc 15:24 19/02/2019 ○ Đăng tại HCM
hoàng văn dương 1
Địa chỉ: tô ký, trung mỹ tây, quận 12 - HCM
Điện thoại: 09063 
1 bức độc long vờn ngọc ruby thiên nhiên, tạc rất sắc nét. Nặng 322ct, kt 47 x 57mm
Ghi chú
Bán tại nhà nên giá rất hữu nghị , chủ yếu giao luu là chính

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo