Em hiện nay có một số nhẫn bạc nam, giá dễ mua kính phố.
Liên hệ Thu Thủy: 0983.808.859

MS01:  Nhẫn bạc gắn đá Sapphire tự nhiên, hoạ tiết 4 đầu rắn
Giá : 920K.


MS02: Nhẫn bạc nam rồng cuốn.
Giá: 650K


MS03: Nhẫn nam bạc Ý gắn đá kim mỹ
Giá: 850K


MS04: Nhẫn bạc gắn đá Sapphire đen tự nhiên, hoạ tiết 4 đầu rồng
Giá: 1.500K


MS05: Nhẫn bạc đầu Chó Sói phong cách
Giá: 750K


MS06: Nhẫn bạc Ý gắn đá Topaz màu xanh lam.
Giá: 400K


MS07: Nhẫn bạc Ý gắn đá Topaz hồng.
Giá 400K