đôi bông tai  xưa bằng bạc
hột đá đen của châu âu có 2 chiếc lá 2 bên 
có đóng chữ STERLING BY BELL 
giá 2 triệu đt 0909355759 thanh tuyền