Thích ○○○ 

Dây Bạc Nam.

Đăng lúc 15:30 15/12/2017 ○ Cập nhật lúc 17:31 19/03/2019 ○ Đăng tại Hà Nội
Nghiêm Xuân Quang 77
Địa chỉ: cửa hàng Đá Quý 224 phố Định Công- Hoàng Mai - Hà Nội - Hà Nội
Điện thoại: 093233 
Cửa Hàng Vàng Bạc Ngọc Quang 224 Phố Định Công Hoàng Mai HN
Nhận Ship COD cho các bạn ở xa 
Lh Quang 0932334868


Chất lượng bạc từ 92,5-98 % (tùy từng sản phẩm ,thấp nhất là 92,5 %)

Có 1 Số Dây e làm đen kiểu Thái , Chất Lượng Bạc ko đổi

Trọng Lượng * Giá Bạc + Công = Giá 


Ms 1: Dây Xà Tích Kép để trắng 

Nặng : 2,95 cây * 60 + 250k = 2020k

[​IMG] 
[​IMG] 
Ms 2 : Xà Tích Kép làm đen kiểu Thái 

Nặng : 2,98*60+250= 2040k
[​IMG] 
[​IMG] 

Ms 3 : Dây Vua

Nặng : 2,9 cây * 60 + 220= 1960k

[​IMG] 
[​IMG] 

Ms 4 : Dây Xà Tích Kép

Nặng : 1,5 cây * 60 + 200= 1100k

[​IMG] 
[​IMG] 
Ms 5: Dây Xà Tích kiểu Thái 

Nặng : 2,38 cây * 60 + 250= 1680k
[​IMG] 
[​IMG] 
Ms6: Dây Vua

Nặng 3 cây * 60 + 220= 2020k
[​IMG] 
[​IMG] 

Ms 7 : Dây Vảy Rông

Nặng : 2,22 cây * 60 + 220= 1550k
[​IMG] 
[​IMG] \

Ms 8 : Dây Vẩy Rồng làm đen kiểu Thái 

Nặng 2,37 * 60 + 250= 1670k
[​IMG] 
[​IMG] 

Ms 9 : Dây Xà Tích 2 Đầu Lợn Nòi

Nặng 3,12 cây * 60 + 230= 2100k
[​IMG] 
[​IMG] 

Ms 10 : Dây Vuông (Mẫu Mới kiểu mẫu nước ngoài )

Nặng 2,88 cây * 60 + 250= 1980k
[​IMG] 
[​IMG] 
Ms 12: Dây Rồng 

Nặng 1,89 cây * 60 + 180= 1310k
[​IMG] 
[​IMG] 

Ms 13: Dây Vua làm đen 2 đầu sói

Nặng 2,4 cây * 60 + 200= 1640k

[​IMG] 
[​IMG] 

Ms 14: Dây Mắt Tròn Rồng

Nặng 1,56 cây * 60 + 180= 1110k
[​IMG] 
[​IMG] 

Ms 15 : Dây mắt đan

Nặng 1,06 cây * 60 + 170= 800k

[​IMG] 
[​IMG] 
Ms 16 : Dây sợi 

Nặng 1,42 cây * 60+ 170= 1020k
[​IMG] 
[​IMG] 

Ms 17 : Dây Sợi Sơn đen

Nặng 1,41 cây * 60+ 170= 1020k
[​IMG] 
[​IMG] 

Ms 18 : Dây Mắt Tròn

Nặng 1,1 cây * 60 + 160= 820k
[​IMG] 
[​IMG] 
Ms 19: Dây Dẹt

Nặng 9,1 chỉ * 60+ 160= 700k
[​IMG] 
[​IMG] \

Ms 20 : Dây Mắt Tròn bé 

Nặng 5,41 chỉ * 60 + 120= 450k
[​IMG] 
[​IMG] 
Ms 21 : Dây Vua 

Nặng 1,31 Cây * 60 + 170= 950k
[​IMG] 
[​IMG] 
Ms 22: Dây Vua

Nặng 1,32 Cây *60 + 170= 960k
[​IMG] 
[​IMG] 

Ms 23: Dây Vua : 

Nặng 1,27 Cây *60 + 170k= 930k
[​IMG] 
[​IMG] 
Ms 24: Dây Vua


Nặng 1,57 Cây * 60 + 180= 1120k
[​IMG] 
[​IMG] 

Ms 25 : Dây Rồng

Nặng 1,55 Cây * 60 + 180= 1100k
[​IMG] 
Ghi chú
Chúng ta làm nô lệ cho những gì chúng ta sở hữu !!!
Điện thoại , 0932334868
Số tk Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm 0301000315086 chủ tk Nghiêm Xuân Quang
Tk Agribank 1300206208237 chủ tk Nghiêm Xuân Quang
Tk Đông Á 0109637776 chủ tk Nghiêm Xuân Quang
Ms 26 : Dây Rồng

Nặng 9,68 chỉ * 60 + 160= 740k
[​IMG] 
[​IMG] 

Ms 27.Dây Kiểu Ý (bán theo dây)

Giá : 500k/1 dây
[​IMG] 
[​IMG] 

Ms 28 : Dây Chém cạnh

Nặng 8,57 chỉ * 60 + 230= 740k
[​IMG] 
[​IMG] 

Ms 29 : Dây Mưa

Nặng 9,22 chỉ * 60 + 180= 730k
[​IMG] 
[​IMG] 
Ms 30: Dây mắt oval

Nặng 1,86 cây * 60 + 180= 1300k
[​IMG] 
[​IMG] 
Ms 31 : Dây Mắt xích 

Nặng 1,48 cây * 60 + 170= 1060k
[​IMG] 
[​IMG] 
Ms 33 : Dây Mắt xích đốt

Nặng 1,07 cây * 60 + 170= 810k
[​IMG] 
[​IMG] 
Ms 34 : Dây mắt rồng

Nặng 9,64 chỉ * 60 + 150= 730k
[​IMG] 
[​IMG] 
Ms 35 : Dây tết

Nặng 9,8 chỉ * 60 + 170= 760k
[​IMG] 
[​IMG] 
Ms 36 : Dây Mắt Đơn

Nặng 8,44 chỉ * 60 + 160= 660k

[​IMG] 
[​IMG] 

Ms 37 : Dây mắt xích nhỏ 

Nặng 3,84 * 60 +130 = 360k
[​IMG] 
[​IMG] 
Ms : 40 

Dây Rồng chầu

Nặng 2,97 cây * 60 + 280= 2060k
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG]
Đăng lúc 20:37 27/12/2017  ○○○
Ms 41. Dây Vẩy Rồng Làm đen kiểu Thái
Nặng 2,3 cây *60 + 250= 1630k
 
 

Ms 42 Dây Vua 
Nặng 2,58 Cây * 60 + 200= 1750k
 
 

Ms 43. Dây Vẩy Rồng chưa làm đen
Nặng 1.9 Cây * 60+ 220k= 1360k

 
 

MS 44 .Dây Mưa
Nặng 1,65 Cây *60 + 180= 1170k

 
 
Ms 45 Dây Vua làm đen kiêu Thái
Nặng 1,57 Cây * 60 + 180=1120k

 
 

Ms 46 : Dây Xà Tích
Nặng 1,44 Cây * 60 + 180= 1040k

 
 

Ms 47: Dây Xà Tích kép 
Nặng 1,83* 60 + 200= 1300k

 
 

Ms 48. Dây Xà Tích
Nặng 9,8 chỉ *60 + 170= 750k

 
 

Ms 49 Dây Vua
Nặng 1,29 Cây & 60 + 170= 940k

 
 

Ms 50 Dây mắt xích
Nặng 9,37 chỉ *60+150= 710k

 
 

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo