Viên Topaz cực khủng 48.5 cts tự nhiên 100% được khai thác tại Việt Nam
kích cỡ 25x19x14(mm) 
Độ tinh khiết: VVS 
Hình oval faceted