Bán chậu cây Japan xưa như hình. Gốm sứ vẽ tay, ko nứt mẻ. Bán 600.000₫. Chưa phí ship.
 
 
 
 
 
Kính phố.