Bán sư tử gỗ Japan như hình. Gỗ tốt cứng như gỗ trắc VN. Nặng 2,5kg, dài 40x18cm. Bán trưng bày 1tr7. Chưa phí ship.
 
 
 
 
Kính phố.