Bán cặp Lân gốm Japan như hình. Ko nứt mẻ. Bán 400.000₫. Chưa phí ship.
 
 
 
 
Kính phố.