Tranh sưu tầm lâu, vẽ lụa bồi giấy cũ,tranh vẽ rất đẹp, giàu hình tượng, bố cục bức tranh là tình cảm trừu mến của Bà cháu,giàu truyền thống gia đình,hoài niệm.Mời thưởng lãm và giao lưu.