KÍ HIỆU M12 
2 món  mạ bạc  SILVER ON COPPER đăng 3/10  
4 chân có trạm hoa mai , hàng nguyên lành ko mốp 
hàng nhập MỸ đẳm bảo chất  , dùng ko bị đen 

hàng trưng bài rất đẹp