ống nhòm japan

Thông tin mô tả

H1 - ống nhòm japan

 
        số 1 - 7 x 35 giá 1,5tr , số 2 - 7 x 35 giá 1,7tr
                                                                               số 1,2 đã bán
H2 - ống nhòm usa
 
        số 1 - 7 x 35 giá 1,5tr , số 2 - 7 x 35 giá 1,6tr -  số 2 đã bán
H3 - ống nhòm japan
 
        số 1 - 7 x 35 giá 1,6tr , số 2 - 7 x 35 giá 1,5tr -   số 1 đã bán
H4 - ống nhòm japan
 
        số 1 - 7 x 35 giá 1,4tr , số 2 - 7 đến 15 x 35 giá 1,4tr  -   số 2 đã bán
H5 - ống nhòm japan
 
        số 1 - 7 x 35 giá 1,4tr , số 2 - 7 x 35 giá 1,4tr
H6 - ống nhòm japan
 
        số 1 - 7 x 35 giá 1,4tr , số 2 - 7 x 35 giá 1,3tr
H7 - ống nhòm japan
 
        số 1 - 7 x 50 giá 1tr , số 2 - 7 x 35 giá 1tr
H8 - ống nhòm japan
 
        số 1 - 7 x 35 giá 1,1tr , số 2 - 6 x 30 giá 900n
H9 - ống nhòm japan
 
        số 1 - 7 x 50 giá 1,5tr , số 2 - 7 x 50 giá 1,6tr
H10 - ống nhòm japan
 
          số 1 - 7 x 35 giá 1,6tr , số 2 - 7 đến 15 x 35 giá 1,4tr
H11 - ống nhòm japan
 
          số 1 - 7 x 35 giá 1,3tr , số 2 - 10 x 50 giá 1,1tr
H12 - ống nhòm japan
 
          số 1 - 7 x 35 giá 1tr , số 2 - 8 x 40 giá 1tr
H13 - ống nhòm japan
 
          số 1 - 8 x 40 giá 900n , số 2 - 7 x 35 giá 900n
H14 - ống nhòm japan
 
          số 1 - 7 x 35 giá 800n , số 2 - 7 x 35 giá 750n
H15 - ống nhòm japan
 
          số 1 - 7 x 50 giá 700n , số 2 - 7 x 35 giá 700n
H16 - ống nhòm japan
 
          số 1 - 10 x 50 giá 650n , số 2 - 8 x 30 giá 550n
H17 - ống nhòm japan
 
          số 1 - 7 x 35 giá 500n , số 2 - 8 x 25 giá 500n
H18 - ống nhòm japan
 
          số 1 - 7 x 35 giá 500n , số 2 - 7 x 35 giá 500n
H19 - ống nhòm japan
 
          7 x 35 giá 500n
tk : lê văn mai 0121000766259 việtcombank
      chi nhánh biên hòa , tỉnh đồng nai
 
 
Góp ý
Đăng bởi: Lê Văn Mai
Địa chỉ: đường số a6, kp 8a , p long bình , tp biên hoà ,(sinh năm 1963), Đồng Nai
Ngày đăng tin: 16:01 09/04/2022
Ngày cập nhật: 12:08 04/02/2023
Báo cáo