Ba lô , túi vải , mũ us

Thông tin mô tả

H1 -  ba lô vải dù size medium

         số 1 giá 2,5tr ; số 2 giá 2,2tr

gal_184990_640d33a83e010.jpg

gal_184990_640d33b59c28d.jpg

H2 - ba lô vải dù size medium

        số 1 giá 1,9tr ; số 2 giá 1,7tr

gal_184990_640d33ec9504b.jpg

gal_184990_640d34006baa6.jpg

H3 - ba lô vải dù size medium giá 1,5tr

gal_184990_640d341abd5d9.jpg

gal_184990_640d3423b1808.jpg

H4 - giá 800n

gal_184990_640d34419c856.jpg

gal_184990_640d344c0db7d.jpg

H5 - giá 250n

gal_184990_640d3485a66a2.jpg

H6 - số 1 giá 600n ; số 2 giá 600n

gal_184990_640d34b0af560.jpg

gal_184990_640d34bbb2903.jpg

H7 - số 1 giá 1,1tr ; số 2 giá 700n - số 2 đã bán

gal_184990_640d34ff0fd3f.jpg

gal_184990_640d350b3aa9f.jpg

H8 - số 1 năm 1945 giá 1,1tr ; số 2 năm1944 1tr

gal_184990_640d356c8576b.jpg

gal_184990_640d35779dc80.jpg

H9 - số 1 năm 1944 giá 1tr ; số 2 giá 500n

gal_184990_640d35bff1182.jpg

gal_184990_640d35cc28963.jpg

H10 - số 1 giá 700n ; số 2 giá 900n

gal_184990_640d3600734df.jpg

gal_184990_640d360ba2b93.jpg

H11 - số 1 giá 700n ; số 2 giá 500n

gal_184990_640d36502f17e.jpg

gal_184990_640d365d8c6d1.jpg

H12 - số 1 giá 400n ; số 2 giá 400n - số 2 đã bán

gal_184990_640d369132914.jpg

gal_184990_640d36a1cd182.jpg

H13 - số 1 miếng đệm vai giá 400n ; số 2 túi đựng bộ thông nòng  giá 500n ; số 3 giá 250n

gal_184990_640d36e44270b.jpg

gal_184990_640d37166d46a.jpg

H14 - số 1 giá 250n ; số 2 giá 250n ; số 3 giá 150n

gal_184990_640d375a77762.jpg

gal_184990_640d3766a624c.jpg

H15 - số 1 năm 1945 giá 600n ; số 2 năm 1944 giá 500n - số 2 đã bán

gal_184990_640d37c5de306.jpg

gal_184990_640d37d3d5413.jpg

H16 - số 1 năm 1951 giá 400n ; số 2 năm 1952 giá 500n ; số 3 giá 400n ; số 4 giá 300n

gal_184990_640d387596b9f.jpg

gal_184990_640d38851fb9b.jpg

H17 - số 1 giá 350n ; số 2 giá 200n

gal_184990_640d38c28468d.jpg

gal_184990_640d38d47ba11.jpg

H18 - giá 300n/1c

gal_184990_640d3900bf4c9.jpg

gal_184990_640d390be64df.jpg

H19 - số 1 đến 5 giá 150n/1c ; số 6 đến 7 giá 100n/1c

gal_184990_640d396fb5bfa.jpg

gal_184990_640d397daf396.jpg

H20 - số 1 mũ chống côn trùng giá 400n ; số 2 vải trùm mũ sắt giá 300n

gal_184990_640d39e32e41e.jpg

gal_184990_640d39ef7756e.jpg

H21 - số 1 vòng đàu 60cm giá 600n mới ; số 2 vòng đầu 57cm giá 650n mới

          số 3 vòng đầu 57cm giá 500n ; số 4 vòng đầu 55cm giá 400n - số 1 đã bán

gal_184990_64106c54c191d.jpg

H22 - số 1 vòng đầu 55cm giá 500n ; số 2 vòng đầu 59cm giá 400n

          số 3 vòng đấu 55cm giá 600n mới ; số 4 vòng đầu 65cm giá 600n

gal_184990_64106dc4eb487.jpg

H23 - số 1 vòng đầu 54cm giá 600n mới ; số 2 vòng đầu 60cm giá 650n mới

         số 3 vòng đầu 54cm giá 600n mới ; số 4 vòng đấu 55cm giá 500n

gal_184990_64106ec12ee5b.jpg

H24 - số 1 vòng đầu 63cm giá 600n mới ; số 2 vòng đầu 58cm giá 600n 

          số 3 vòng đầu 53cm giá 500n ; số 4 vòng đầu 55cm giá 450n

gal_184990_64106f7d1bcf2.jpg

H25 - số 1 vòng đầu 60cm giá 500n mới ; số 2 vòng đầu 57cm giá 500n mới

          số 3 vòng đấu 58cm giá 400n ; số 4 vòng đầu 57cm giá 300n

gal_184990_6410706fd0d9f.jpg

H26 - số 1 vòng đầu 55cm giá 500n mới ; số 2 vòng đầu 55cm giá 500n mới

         số 3 vòng đầu 55cm giá 500n mới ; số 4 vòng đầu 55cm giá 500n mới

gal_184990_641071501c36c.jpg

H27 - số 1 vòng đầu 59cm giá 500n mới ; số 2 vòng đầu 56cm giá 500n mới

          số 3 vòng đầu 56cm giá 500n mới ; số 4 vòng đầu 59cm giá 500n mới

gal_184990_6410721437935.jpg

H28 - số 1 vòng đầu 55cm giá 400n mới ; số 2 vòng đầu 56cm giá 400n mới

          số 3 vòng đầu 55cm giá 350n ; số 4 vòng đầu 54cm giá 300n

gal_184990_641072f076e0a.jpg

H29 - giá 250n - đã bán

gal_184990_6416d77852841.jpg

 

Góp ý
Đăng bởi: Lê Văn Mai
Địa chỉ: đường số a6, kp 8a , p long bình , tp biên hoà ,(sinh năm 1963), Đồng Nai
Ngày đăng tin: 09:37 12/03/2023
Ngày cập nhật: 19:25 01/04/2023
Báo cáo