Thùng sắt Japan.

Thông tin mô tả

Bán thùng sắt Japan như hình. Ko mục lủng. Giá từ trái sang: màu đen có chuông 3tr, màu xanh lá 2tr2, màu đen 1tr2. Chưa phí ship.gal_188323_646b87f64319a.jpggal_188323_646b87f7a1498.jpggal_188323_646b87f90c086.jpggal_188323_646b87fa54519.jpggal_188323_646b87fbaf2fa.jpggal_188323_646b87fe5846a.jpggal_188323_646b87ff84a7d.jpggal_188323_646b8800a8d4f.jpggal_188323_646b8801b661d.jpggal_188323_646b8803096e7.jpggal_188323_646b880427869.jpgKính phố.

Vietcombank chi nhánh Cà Mau.
Nguyễn thanh Hoàng
Số tài khoản: 0191000381901.
Số điện thoại: 0943816940.
Góp ý
Đăng bởi: Nguyễn Thanh Hoàng
Địa chỉ: Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng tin: 22:19 22/05/2023
Ngày cập nhật: 20:09 31/05/2023
Báo cáo