Như hình  size 40,đã sử dụng còn mới,giá 150n,ko bao ship  vui lòng gọi  mạn phép ko nhận tin nhắn  gạch  cám ơn