Tròng 2 bên chcẩn 1 độ.  Dep không tì vết. Chuẩn giá