- Bát Chawan Bạch Định và chung Sake men trắng thiên thanh cực đẹp Nhật bản.
- Tất cả đều thấu quang và lành nguyên tuyệt đối.
- Tất cả như hình.
- Giá giao lưu 300k không bao ship.