Gọng kính Cartier titanium mạ vàng
hàng_xách_tay
size ngang kính 140mm
mắt kính decor theo kính 0 độ đã nứt có thể thay mắt cận,viễn...(tùy chỉnh size theo mắt kính)
giá 3trieu9