KÍNH cartier mạ vàng gắn đá
hang_xách_tay
tình trạng: đã qua sd còn đẹp 90%
size ngang kính 140mm