KÍNH cartier mạ vàng 
hang_xách_tay
tình trạng: đã qua sd còn đẹp 90%
size ngang kính 140mm (có thể thay mắt cận,...)