túi đựng đờn ọt của yamaha
túi còn mới đẹp ko lỗi . cao 50cm, ngang 1mét mốt 
hàng xuất mỹ . 
giá . 800k 

ngang 1 mét mốt

cao 50cm