1400w...
100v...zin
Date cao ngất ngưỡng....2021
Đập hộp...
Âm, dương đều đẹp...
Lắp âm tràn viền rất đẹp...
0909173242