2 trong 1…
Vắt cam. Mài nghệ, gừng…
2 ngăn riêng biệt
An toàn cho sk
Rất đẹp 
250k