Xẻng us

Thông tin mô tả

H1 - số 1 năm 1944 giá 1triệu 650n ; số 2 năm 1944 giá 1tr 650n - số 2 đã bán

gal_184990_63df5be736eca.jpg

H2 - số 1 năm 1945 giá 1tr 650n ; số 2 năm 1945 giá 1,6tr

gal_184990_63df5c6b3864a.jpg

H3 - số 1 năm 1944 giá 1,6tr ; số 2 năm 1944 giá 1,5tr

gal_184990_63df5cb313e7b.jpg

H4 - số 1 năm 1945 giá 1,5tr ; số 2 năm 1944 giá 1,5tr

gal_184990_63df5cf13f944.jpg

H5 - só 1 năm 1945 giá 1,5tr ; số 2 năm 1944 giá 1,5tr

gal_184990_63df5d3a4ec29.jpg

H6 - số 1 năm 1944 giá 1,5tr ; số 2 năm 1944 giá 1,4tr

gal_184990_63df5d8e45516.jpg

H7 - số 1 năm 1945 giá 1,4tr ; s61 2 năm 1944 giá 1,4tr

gal_184990_63df5dd39bae4.jpg

H8 - số 1 năm 1944 giá 1,3tr ; số 2 năm 1944 giá 1,4tr

gal_184990_63df5e1ecc21a.jpg

H9 - số 1 năm 1975 giá 2tr chưa sử dụng ; số 2 năm 1968 giá 1,8tr  - số 1 đã bán

gal_184990_64377165271e2.jpg

H10 - số 1 năm 1975 giá 1,8tr  ; số 2 năm 1975 giá 1,6tr 

gal_184990_643771bf1ecba.jpg

H11 - số 1 năm 2004 giá 1,7tr chưa sử dụng ; số 2 năm 2006 giá 1,7tr chưa sử dụng

                                                      số 1 đã bán

gal_184990_643771ff75c46.jpg

H12 - số 1 năm 1987 giá 1,7tr chưa sử dụng ; số 2 năm 1990 giá 1,8tr chưa sủ dụng 

gal_184990_643772567af3e.jpg

H13 - số 1 năm 1986 giá 1,7tr chưa sử dụng ; số 2 năm 1983 giá 1,6tr 

gal_184990_643772ce28b5e.jpg

H14 - số 1 năm 1987 giá 1,55tr ; số 2 năm 1988 gá 1,6tr

gal_184990_643773135b1bc.jpg

H15 - số 1 năm 1983 giá 1,55tr ; số 2 năm 1988 giá 1,55tr

gal_184990_643773479f697.jpg

H16 - số 1 năm 2002 giá 1,4tr ; số 2 năm 1983 giá 1,4tr ; số 3 năm 1975 giá 1,6tr

gal_184990_64377395e8d5d.jpg

H17 - số 1 năm 1943 giá 1tr750n ; số 2 năm 1944 giá 1tr650n

                                          số 1 đã bán

gal_184990_644f0f7ed17c1.jpg

H18 - số 1 năm 1945 giá 1,6tr ; số 2 năm 1944 giá 1,6tr

gal_184990_644f0fcb8d789.jpg

H19 - cuốc chim us giá 1,6tr

gal_184990_644f0ff49e709.jpg

gal_184990_644f0ffd36b0f.jpg

tk : lê văn mai 0121000766259 vietcombank

      chi nhánh biên hòa , tỉnh đồng nai

 

Góp ý
Đăng bởi: Lê Văn Mai
Địa chỉ: đường số a6, kp 8a , p long bình , tp biên hoà ,(sinh năm 1963), Đồng Nai
Ngày đăng tin: 15:03 05/02/2023
Ngày cập nhật: 14:37 04/05/2023
Báo cáo