Thích ○○○ 

Giao lưu kéo may Japan.

Đăng lúc 07:19 12/02/2019 ○ Cập nhật lúc 18:50 20/04/2019 ○ Đăng tại Cà Mau
Nguyễn Thanh Hoàng 16
Địa chỉ: Cà Mau - Cà Mau
Điện thoại: 09438 
Giao lưu kéo may Japan như hình. Hàng chưa sử dụng còn tem nhãn. Lưỡi cực bén. Giá giao lưu 500 ngàn đồng. Em không bao ship.

Ghi chú
Vietcombank chi nhánh Cà Mau.
Nguyễn thanh Hoàng
Số tài khoản: 0191000321896.
Số điện thoại: 0943816940.

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo