Tiệm Hoàng Thiên, zalo: 0776218163 - Phone: 0905867943. 
- Giao lưu La Bàn Usa kèm bộc năm 1969 của Mỹ xưa hàng kỷ vật chiến tranh lưu kho cấp pháp hàng kho chưa qua sử dụng nguyên zin cực hiếm giá cao.
Ai quan tâm liên hệ zalo: 0776218163 Tiệm Hoàng Thiên - Đà Nẵng.
Bán Tiền Cổ Việt Nam -2 Cổ May Mắn - Đồ Bao Cấp - Gốm Xưa - Kỷ Vật Chiến Tranh - Zalo: 0776218163 Đà Nẵng.
CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH (TRƯỚC GIẢI PHÓNG) & THỜI KÌ BAO CẤP ( SAU GIẢI PHÓNG)
Hot line: 0905867943
— tại Tiệm Hoàng Thiên. — tại Tiệm Hoàng Thiên.