(GD2) Các gọng kính cho người cận, kính râm mát giá hợp lý Jins Zoff, Owndays ..CẬP NHẬT

Thông tin mô tả
Các bác lưu ảnh lại và gửi ảnh sp cần mua gửi zalo cho em, em sẽ gửi anh đầy đủ chi tiết ạ. 0904121929
Các sản phẩm khác, các bác cứ bấm vào tên Trần Trang thì sẽ ra link tất cả các sp đang đăng bán của em ạ.
(Tham quan thêm các sản phẩm khác tại website www.sangthat.com (vừa SANG và THẬT))
 
gal_349494_6464febabc747.jpg
 
gal_349494_6464feac16610.jpg
 
gal_349494_6462016254161.jpg
gal_349494_6462017531377.jpg
gal_349494_64650aea00a6a.jpg
gal_349494_64650b0db7f59.jpg
gal_349494_64650b1b82890.jpg
 
gal_349494_64650b2eab18d.jpg
gal_349494_64650b3972c9e.jpg
gal_349494_64650b4542f9e.jpg
gal_349494_64650b4fde9a8.jpg
 
 
 
 
gal_349494_645595d55242a.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gal_349494_6455955416227.jpg
 
 
gal_349494_64559544eb283.jpg
 
gal_349494_6455953937f53.jpg
 
gal_349494_644dc36957e9e.jpg
gal_349494_644dc384a8a01.jpg
gal_349494_644dc3915b3da.jpg
gal_349494_644dc39c89025.jpg
gal_349494_644dc3a89cdca.jpg
 

gal_349494_6443736867140.jpg

gal_349494_6443735f2aee1.jpg

gal_349494_64437353329f9.jpg

gal_349494_64437347d726a.jpg

gal_349494_6443733e2a99b.jpg

 

gal_349494_643faad8de23a.jpg

gal_349494_643faae8eecdf.jpg

gal_349494_643faafd81c9c.jpg

 
gal_349494_643dbf68f3db2.jpg
 
gal_349494_643dbad630eb2.jpg
gal_349494_643dbae8b0665.jpg
gal_349494_643dbb1c38fc4.jpg
 
 
gal_349494_6431ea851201b.jpg
gal_349494_6431ea91cca93.jpg
gal_349494_6431ea9d00ac5.jpg
gal_349494_6431eaa693f0e.jpg
gal_349494_6431eab49b367.jpg
gal_349494_6431eabfc4937.jpg
gal_349494_6431eace8ae90.jpg
gal_349494_6431ead71ea35.jpg
gal_349494_6431eadf58569.jpg
gal_349494_6431eaea3d4d5.jpg
gal_349494_6431eaf26358c.jpg
 
 
 
gal_349494_64213781c5d41.jpg
gal_349494_6421378855f1c.jpg
 
gal_349494_641f7ef0bb501.jpg
gal_349494_641f7efd37f31.jpg
 
 
gal_349494_641f7ede6fd96.jpg
gal_349494_641f7f1aae621.jpg
gal_349494_641f7f25c620b.jpg
gal_349494_641f7f332276d.jpg
gal_349494_641f7f46d8d10.jpg
 
 
gal_349494_6415961a6666b.jpg
gal_349494_64159622a8aa9.jpg
gal_349494_6415963e9a7fe.jpg
gal_349494_6415758d454dd.jpg
gal_349494_6415bf1fe1613.jpg
gal_349494_640fcb60d2c48.jpg
gal_349494_640fcb68d9004.jpg
 
 

gal_349494_640934d0d6e0a.jpg

gal_349494_6405db270360a.jpg

gal_349494_6405b4393260c.jpg

 

gal_349494_64034a2e13602.jpg

 

 

gal_349494_64034a0c4d112.jpg

gal_349494_64034a016c987.jpg

gal_349494_640293596f4fb.jpg

gal_349494_64029342368c3.jpg

gal_349494_64034a70ce22f.jpg

gal_349494_6405b45c672be.jpg

gal_349494_64029330d49b9.jpg

 
 
gal_349494_63feb1f82c00f.jpg
gal_349494_642f938083277.jpg
gal_349494_63fc97c2bfd67.jpg
 
gal_349494_63f322e12daa3.jpg
 
 
gal_349494_63f322f06c77a.jpg
 

gal_349494_63f17bc4cf227.jpg

gal_349494_63f17be97e861.jpg

gal_349494_63f17bfb43100.jpg

gal_349494_63f17c0fc0fd3.jpg

gal_349494_63efaae34f491.jpg

 
gal_349494_63ee17764e3c9.jpg
gal_349494_63e9c7d115a8e.jpg
gal_349494_647071e90bdd0.jpg
gal_349494_63e4a6311a175.jpg
gal_349494_6470720019119.jpg
 
 
gal_349494_63e2dad6aacd5.jpg
 
 
gal_349494_63e2d9e9e8cc3.jpg
gal_349494_63e2d9f3f10cf.jpg
gal_349494_63e2d9fe32cfa.jpg
gal_349494_63e2da17cfaef.jpg
 
gal_349494_63e0a59a6516c.jpg
 
gal_349494_63e0a5939389e.jpg
gal_349494_63e0a5a4a8061.jpg
 
gal_349494_63de1657d274d.jpg
gal_349494_63d97a867579f.jpg
gal_349494_63db1ebfcc946.jpg
gal_349494_63db1e52d519b.jpg
 
gal_349494_6470729d954ab.jpg
gal_349494_63db1e687db4d.jpg
 
gal_349494_63d914dfd7b0d.jpg
 
gal_349494_63d914eb18631.jpg
gal_349494_63d914f87df48.jpg
gal_349494_64706f44a769b.jpg
gal_349494_64706f54eec55.jpg
gal_349494_64706f696438d.jpg
gal_349494_64706f76c8a15.jpg
gal_349494_64706f83767f4.jpg
 
gal_349494_63d746213a0e8.jpg
gal_349494_64706fadac8f9.jpg
gal_349494_64706fd8c696f.jpg
gal_349494_64706fe64ea19.jpg
gal_349494_64706ff024b20.jpg
gal_349494_64706ffeb8d73.jpg
gal_349494_6470700a73459.jpg
gal_349494_647070175079c.jpg
gal_349494_647070244c2f3.jpg
gal_349494_6470702f9fc4c.jpg
gal_349494_6470703cb6ece.jpg
gal_349494_6470704ba792b.jpg
gal_349494_6470705d50a00.jpg
 
 
gal_349494_63cc6d2685b7d.jpg
gal_349494_6470707ac2b63.jpg
 
 
gal_349494_63cc6d0c1d9af.jpg
 
 
 
 
gal_349494_63c8aa71560b5.jpg
gal_349494_63c9b86617e1c.jpg
gal_349494_63c8aa61d629a.jpg
gal_349494_63c8aa55c02f4.jpg
gal_349494_647070bf81368.jpg
gal_349494_647070e8ce916.jpg
gal_349494_647070f957e64.jpg
gal_349494_6470711a4e991.jpg
gal_349494_6470712c51d31.jpg
gal_349494_63c8aa8eb92d8.jpg
gal_349494_63f3236b5a851.jpg
gal_349494_63c8aa9e66c34.jpg
gal_349494_63f32388c3617.jpg
 
 
gal_349494_63bec9412cd87.jpg
 
 
 
gal_349494_63bec912c47c6.jpg
 
gal_349494_63b74216ce8cc.jpg
 
gal_349494_63b74234a0910.jpg
 
gal_349494_63b74357920af.jpg
 
gal_349494_63b7445e1c2fc.jpg
 
gal_349494_63a23dfb5e8cc.jpg
 
gal_349494_63a23d822e17f.jpg
 
gal_349494_63a0f0d5604ea.jpg
 
gal_349494_63a0f0a883249.jpg
 
gal_349494_63a083c398eff.jpg
gal_349494_63a083ccb62f8.jpg
 
gal_349494_63a08384a4c43.jpg
 
 
 
gal_349494_63a084456477e.jpg
gal_349494_63a0844f74053.jpg
 
gal_349494_63a0839401eb5.jpg
gal_349494_63a0839fb8a5f.jpg
 
 
gal_349494_63622e75a9d89.jpg
 
gal_349494_63622e7c3ca47.jpg
 
gal_349494_63622e833de17.jpg
 
gal_349494_63622e8bd43e1.jpg
 
large_349494_p221026_6358978ee407b.jpg
 
large_349494_p221026_6358978e89cd8.jpg
 
 (Đã bán 167)
(Đã bán 213)
 
 
gal_349494_6349d9c91bf4b.jpg
 
gal_349494_6349d9ed720e6.jpg
 
 
large_349494_p221003_633a4484048cd.jpg
 
 
large_349494_p220928_6333ba24ab462.jpg
 
large_349494_p220928_6333ba2466efe.jpg
 
 
 
large_349494_p220906_631723848800e.jpg
 
large_349494_p220906_63172384919ea.jpg
 
large_349494_p220906_6317238481801.jpg
 
large_349494_p220906_631723848841d.jpg
 
large_349494_p220821_6301b0b9b68ac.jpg
 
large_349494_p220821_6301b0b95f28d.jpg
 
 
 
large_349494_p220816_62fb62ec992c1.jpg
 
large_349494_p220816_62fb62ecf3e2b.jpg
 
large_349494_p220816_62fb62ed240a7.jpg
 
 
 
 
large_349494_p220815_62f9b37ca43bc.jpg
 
large_349494_p220815_62f9b37ca43e1.jpg
 
large_349494_p220802_62e8bfbfc0ebe.jpg
 
large_349494_p220803_62ea1385837fa.jpg
 
 
large_349494_p220730_62e46d64374ec.jpg
 
 
large_349494_p220730_62e46d64ac5c5.jpg
 
 
large_349494_p220726_62df92388df6e.jpg
 
large_349494_p220726_62df923933bf4.jpg
 
 
large_349494_p220726_62df923928427.jpg
 
 
large_349494_p220726_62df9239876d2.jpg
 
large_349494_p220726_62df923920ae1.jpg
 
 
large_349494_p220722_62da71d8da74a.jpg
 
 
 
large_349494_p220722_62da71d9ce915.jpg
 
large_349494_p220722_62da71d8d8b10.jpg
 
large_349494_p220722_62da71d8e20b3.jpg
 
large_349494_p220722_62da71d8b46c5.jpg
 
 
 
 
large_349494_p220721_62d942107b063.jpg
 
large_349494_p220721_62d942106fe04.jpg
 
 
large_349494_p220721_62d94210a4b8d.jpg
 
 
 
large_349494_p220705_62c3f149474a1.jpg
 
large_349494_p220705_62c3f1498582d.jpg
 
 
large_349494_p220705_62c3f1495948b.jpg
 
large_349494_p220705_62c3f14983cd4.jpg
 
large_349494_p220628_62badbd9e06c6.jpg
 
 
large_349494_p220627_62b9c441d96cc.jpg
 
large_349494_p220627_62b9c44371253.jpg
 
large_349494_p220627_62b9c441d9732.jpg
 
 
 
 
large_349494_p220627_62b9c44239017.jpg
 
large_349494_p220621_62b1b8fd332cc.jpg
 
large_349494_p220621_62b1b922755a0.jpg
 
large_349494_p220621_62b1b923d9ad1.jpg
 
 
large_349494_p220620_62b0242930c37.jpg
 
 
large_349494_p220620_62b02572d1d03.jpg
 
large_349494_p220620_62b024fd9c50a.jpg
 
 
 
large_349494_p220621_62b1b9231a0fb.jpg
 
large_349494_p220621_62b1b921d883f.jpg
 
large_349494_p220621_62b1b920ed37e.jpg
 
 
 
 
 
large_349494_p220620_62b024296f7a6.jpg
 
 
 
large_349494_p220620_62b024292e3c7.jpg
 
large_349494_p220620_62b024290bd80.jpg
 
large_349494_p220613_62a6f3111e68c.jpg
 
large_349494_p220613_62a6f310cfbf6.jpg
 
large_349494_p220613_62a6f310ee5ba.jpg
 
large_349494_p220613_62a6f310e0863.jpg
 
large_349494_p220613_62a6f310b2030.jpg
 
large_349494_p220601_62972e17b8cdc.jpg
 
large_349494_p220601_62972e17bc4fa.jpg
 
large_349494_p220601_62972e17c0858.jpg
 
large_349494_p220601_62972e17ed35b.jpg
 
 
 
large_349494_p220529_6293a37884996.jpg
 
 
 
large_349494_p220527_6290dbac143ee.jpg
 
large_349494_p220527_6290dbac1f0ad.jpg
 
large_349494_p220527_6290dbabf1ab9.jpg
 
large_349494_p220527_62907e6c143b2.jpg
 
large_349494_p220527_62907e6c13d87.jpg
 
large_349494_p220527_62907e6c1c7c6.jpg
 
 
large_349494_p220521_62888f1e8eb4d.jpg
 
 
 
large_349494_p220521_62888f1e27b7c.jpg
 
 
large_349494_p220514_627f58c4460b1.jpg
 
 
large_349494_p220517_628344162fd71.jpg
 
large_349494_p220517_6283441690c1c.jpg
 
large_349494_p220517_628344168f7fa.jpg
 

 
gal_349494_6376b77f0787e.jpg

 
large_349494_p220509_62790ae761517.jpg
 
large_349494_p220510_627a53d73218c.jpg
 
 
 
large_349494_p220510_627a53fb04397.jpg
 
large_349494_p220510_627a540f985ac.jpg
 
large_349494_p220510_627a542e7cb58.jpg
 
large_349494_p220509_62790ae6b0717.jpg
 
large_349494_p220509_62790ae7dca35.jpg
 
large_349494_p220507_62762f38e905b.jpg
 
large_349494_p220505_627387a175dc1.jpg
 
 
 
large_349494_p220505_62738860f3ab4.jpg
 
 
 
large_349494_p220504_62720661b7779.jpg
 
gal_349494_626f9c5f39ddf.jpg
 
gal_349494_6264f2bdebd13.jpg
 
 
 
large_349494_62677eaf99bfb.jpg
 
gal_349494_6261ee646b5c1.jpg
 
gal_349494_6264f2a21d750.jpg
 
gal_349494_6261eedadfa5b.jpg
 
gal_349494_6261eebd5ceb2.jpg
 
gal_349494_625fe91970509.jpg
gal_349494_625fe92f88098.jpg
 
 
gal_349494_624a4971ec7cf.jpg
gal_349494_624a49984c989.jpg
gal_349494_62453b1e587e9.jpg
gal_349494_623fc1ae0fe56.jpg
 
gal_349494_623fa946cebe9.jpg
 
 
 
gal_349494_623c21f82083a.jpg
 
gal_349494_623c21de4801d.jpg
 
 
 
gal_349494_6239765bccd08.jpg
gal_349494_6239767f2911f.jpg
gal_349494_623976948a468.jpg
 
 
gal_349494_623668354d8d3.jpg
 
gal_349494_62365ff5d5f89.jpg
 
 
gal_349494_6236543fe4ce7.jpg
gal_349494_62365940c2ebe.jpg
 
 
gal_349494_623211a27bf8e.jpg
kính râm mát cổ điển Montblanc. có ít xước răm nhẹ.
ngang 15cm cao 4cm.
tl 660k
gal_349494_623015e17c18b.jpg
Trần Trang
Chữ tín hơn vàng.
Em trong giờ hành chính đi làm không nghe được đtiện thoại, nên các bác vui lòng nhắn tin, em sẽ trả lời ạ.
ĐT/zalo: 0904121929
Xem thêm các món hàng xịn xò khác tại shop trên phố theo link dưới.
https://www.phomuaban.vn/store.php?storeid=349494
Góp ý
Đăng bởi: Trần Trang
Địa chỉ: Ao Xóm Đông, Hà Đông, Hà Nội, Hà Nội
Ngày đăng tin: 14:54 31/10/2022
Ngày cập nhật: 07:04 02/06/2023
Báo cáo