Mơi chưa sd , 350 ml , dùng điện từ 100v -240 v , made in Japan , nhỏ gọn pha cà phê , úp mì 
700 k bao ship