MS1. Bàn là Liên Xô, còn mới sử dụng tốt, 300k, bao ship.


MS2: Cà mèn nhôm 4 tầng: 300k; 3 tầng: 200k, bao ship.

MS 3: Quạt Sanyo 1 cái 3000k; 2 cái: 5500k, không ship.
MS4: Radio National R441: 1800k, bao ship.

MS5: Sony :700k, mới 100%, không ship.

MS 6: Radio PANA RF 728, hàng : 2500k, không ship.