5 chung trà sứ xương, thấu quang, cốt mỏng 8,5cm x 5,5cm, giá 180K không bao gồm phí ship.