Hàng kiện, japan, chưa sử dụng, cán nhựa, chắc, nặng 90g. Giá 90k, không bao ship