Ấm nhôm Nhật nấu nước, trà, pha cafe, siêu nhẹ 140g, mất nắp, thể loại phượt.

(Giá 160k)