máy thổi gió quét lá cây KIORITZ -MADE IN JAPAN
máy đổ xăng vào giật là nổ, quét dọn cái sân TENNIS chỉ trong vòng có 3 phút là xong và sạch bóng không còn một hạt bụi.
GIÁ GL có tặng kèm câ dụng cụ siết bu-lông gầm xe sử dụng khí nén