Thích ○○○ 

Thùng đạn hàng kho

Đã bán
Đăng lúc 19:06 15/04/2019 ○ Cập nhật lúc 17:27 16/04/2019 ○ Đăng tại HCM
Hứa Duy Nam 33
Địa chỉ: Sài Gòn - HCM
Điện thoại: 0903 85 2 
Dư môt thùng đạn hàng kho chưa sư dụng như hình. Giá 400k chưa ship

Ghi chú
TKNH:
Hua Duy Nam |
007 1000 79 28 72 (Vietcombank)
010 77 21 400 (Đông A)

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo