Dây tb & seatbelt

Thông tin mô tả

H1 - dây seatbelt máy bay mỹ

        số 1 giá 600n ; số 2 giá 900n

gal_184990_641664444c796.jpg

H2 - giá 500n/1c

gal_184990_641664b3b7418.jpg

H3 - số 1 giá 600n ; số 2 giá 650n móc đồng

gal_184990_641664eeedd08.jpg

H4 - số 1 giá 500n ; số 2 giá 350n

gal_184990_6416652490d86.jpg

H5 - số 1 giá 700n ; số 2 giá 600n ; số 3 giá 600n

gal_184990_64166565e57a0.jpg

H6 - giá 600n/1c

gal_184990_64166581bdd98.jpg

H7 - số 1 giá 550n ; số 2 giá 550n ; số 3 giá 450n

gal_184990_641665c78e210.jpg

H8 - số 1 giá 600n ; số 2 giá 450 ; số 3 giá 450n

gal_184990_641665fee888f.jpg

H9 - số 1 giá 650n ; số 2 giá 650n ; số 3 giá 600n

gal_184990_64166641e83f8.jpg

H10 - giá 500n/1c

gal_184990_6416665f8e491.jpg

H11 - số 1 giá 500n ; số 2 giá 500n ; số 3 giá 450n

gal_184990_6416669756f29.jpg

H12 - số 1 giá 500n ; số 2 giá 500n ; số 3 giá 400n

gal_184990_641666d2b0965.jpg

H13 - giá 500n/1c

gal_184990_641666eebecae.jpg

 

 

Góp ý
Đăng bởi: Lê Văn Mai
Địa chỉ: đường số a6, kp 8a , p long bình , tp biên hoà ,(sinh năm 1963), Đồng Nai
Ngày đăng tin: 08:37 19/03/2023
Ngày cập nhật: 19:24 01/04/2023
Báo cáo