Tiệm Hoàng Thiên, Đà Nẵng,
Mọi chi tiết liên hệ zalo: 0776218163 -Hotline:0905867943
Chuyên bán Tượng gốm Biên Hòa - Gốm Lái Thiêu - Đôn Bồng - Lục Bình & Chóe Bách Hoa - Đôn Voi Lái Thiêu - Dĩa Biên Hòa , Đồ Sứ Mỹ - Đồ Sứ Pháp .... Dĩa con gà thời bao cấp.
Ai quan tâm liên hệ zalo: 0776218163 Tiệm Hoàng Thiên - Đà Nẵng. Hot line: 0905867943. Bán Tiền Cổ Việt Nam -2$ Cổ May Mắn - Đồ Bao Cấp - Gốm Xưa - Kỷ Vật Chiến Tranh - Zalo: 0776218163 Đà Nẵng. CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH (TRƯỚC GIẢI PHÓNG) & THỜI KÌ BAO CẤP ( SAU GIẢI PHÓNG) Hot line: 0905867943.
— tại Tiệm Hoàng Thiên.