. Tứ Không thường (Mã TK01) : 90k
2. Tứ Không Nón Rơm (Mã TK02) : 110k
3. Tứ Không Nón Lá (Mã TK03) : 100k
4. Cầm Kỳ Thi Họa (Mã CK04) : 110k
5. Chú tiểu Niệm Phật (Mã NP05) : 90k
6. Chú tiểu Áo Vàng (Mã AV06) : 100k
7. Phúc Lộc Thọ Thần Tài (Mã PLT07) : 150k
8. Ngũ Công Thần Tài (Mã TT08) : 150k
9. Tứ Võ (Mã TV09) : 100k
10. Túy Quyền (Mã TQ10) : 100k
11. Mèo Sứ Maneki Neko (Mã M11) : 180k
12. Tây Du Ký (Mã TDK12) : 120k
13. Bộ 6 Cô tiên (Mã CT13) : 100k
14. Mèo Quoắc Vàng chiêu tài lộc chạy pin : 100k
15. Mèo Quoắc Trắn chiêu tài lộc chạy pin : 120k
16. Bộ 6 chó : 150k
17. Bộ Lục Võ Karate : 200k
18. Kệ để tượng bằng đá giả gổ : giá 120k-150k

Call : 0907.8586.39 Mr.Bắc ( 33 Tuổi ) => giá trên là giá bán lẻ,ai mua sỉ SLL vui lòng call sẽ có giá sập sàn
=> Tuyển khách sỉ toàn quốc , tuyển khách sỉ các khu KDL nổi tiếng tại Việt Nam