Lô đồ lưu niệm như trên hình , còn rất đẹp. Giao lưu .Kính.