DIABLO / Made In Italy.


Gọng kim loại mờ, càng rất lạ. Tròng đen xám.
Form bé bé nhìn khá là điêu ngoa 🤩
Giá bán 1500k / chỉ có kính không có gì khác