Máy rửa nước nóng ECO CLEAN Made in ITALY AC 100V - 1.500W chưa sử dụng, giá đã bán