Ba hộp đũa Nhật  giá bán 200k  không bao ship  chỉ  còn 1hộp bán 60 k luôn